'Bijstandsgezin met gehandicapt kind sparen in bezuinigingsgeweld'

Categorie: Algemeen Nieuws

Datum: 30-03-2011

Bij bezuinigingen op de bijstand moet volgens het CDA rekening worden gehouden met gezinnen, waarbij gehandicapte meerderjarige kinderen nog thuiswonen en mantelzorg krijgen van hun ouders. Tweede Kamerlid Mirjam Sterk van het CDA zei dit in een debat met staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken).

Het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV wil in de bijstand een toets invoeren op het inkomen van alle gezinsleden tezamen. De verwachting is dat de nieuwe toets in de bijstand ook gevolgen heeft voor gezinnen met kinderen die van jongs af aan gehandicapt zijn, en nu nog in aanmerking komen voor een eigen Wajong-uitkering.

Sterk benadrukte achter de plannen te staan om mensen die kunnen werken, daartoe meer te stimuleren. Maar zij wees er ook op dat veel Wajongers thuis blijven wonen, omdat ouders zelf hun gehandicapte kind zorg verlenen. Volgens haar moet dit wel mogelijk blijven in bijstandsgezinnen.

Oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en D66 waarschuwen dat door de invoering van de huishoudtoets in de bijstand kinderen en ouders financieel afhankelijk van elkaar worden gemaakt. De bezuiniging zou naar schatting 20.000 huishoudens raken.

De Krom stelde dat de plannen nog niet zijn uitgewerkt. Hij gaf daarbij aan dat de bezuinigingen samenhangen met de afspraak in het regeerakkoord om verschillende regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals de bijstand, Wajong en sociale werkplaatsen, samen te voegen in één nieuwe regeling Werken naar vermogen. Hierover is de staatssecretaris nog in onderhandeling met gemeenten, die de nieuwe regeling moeten gaan uitvoeren.

(Bron: www.sociaaltotaal.nl, 30-03-2011)

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

ISD Brabantse Wal

Vanaf januari 2012 werken de drie sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in één nieuwe sociale dienst: de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal).

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu